Някои полезни NetBeans IDE 7.0 Keyboard Shortcuts & Code Templates

Изключително полезни клавишни комбинации в NetBeans IDE. Свалено от https://netbeans.org/
Можете да изтеглите документа netbeans_shortcuts.pdf

Изключително полезни клавишни комбинации в NetBeans IDE. Свалено от https://netbeans.org/: netbeans_shortcuts.pdf